Vidamco

  • Hình dáng kiểu xe

  • Tin tức cập nhật

  • Kinh nghiệm cầm lái

  • Garage sửa chữa và bảo dưỡng

  • Góc hiểu biết

Dưới đây là các hình dáng kiểu xe thông dụng:

Sedan

Sedan

Convertible

  Convertible 

Coupe

     Coupe 

Crossover

  Crossover


Hatchback

Hatchback 

Sport

  Sport 

SUV

  SUV 

Wagon

   Wagon


Van

Van

truck

Truck

Bình chọn xe

Bạn quan tâm đến tiêu chí nào của xe?Các kết quả

Mạnh Hà Auto

Quang Anh Auto 510

Nam Chung Auto

Cách phân biệt các dòng xe:

You are here